top of page
LINE_ALBUM_0729相框層疊風景畫_230801_22.jpg

7月份工作坊
相框層疊風景畫  活動紀錄

畫中話:兒童畫與原生藝術展系列工作坊

7月份第4場--相框層疊風景畫

​活動圓滿結束!

LINE_ALBUM_0729相框層疊風景畫_230801_8.jpg
LINE_ALBUM_2023729工作坊_230731_12.jpg
LINE_ALBUM_0729相框層疊風景畫_230801_54.jpg
LINE_ALBUM_0729相框層疊風景畫_230801_50.jpg
bottom of page